Tại sao lợi nhuận không bằng dòng tiền bình đẳng

Tại sao lợi nhuận không bằng dòng tiền bình đẳng

Khi chủ doanh nghiệp nhỏ nhận được báo cáo tài chính hàng tháng của họ, đôi mắt của họ nhanh chóng tập trung vào dòng dưới cùng của báo cáo thu nhập.
Cách thu thập các khoản nợ do khách hàng phá sản sở hữu

Cách thu thập các khoản nợ do khách hàng phá sản sở hữu

Khi chủ doanh nghiệp nghe nói rằng một khách hàng đang trải qua quá trình phá sản, họ có thể bắt đầu xóa nợ. Tuy nhiên, điều này có thể khiến chủ doanh nghiệp mất tiền mà họ được hưởng. Bằng cách nhận thức được quyền của mình và làm theo các bước này, chủ doanh nghiệp có thể bảo vệ lợi nhuận của họ.

0988.043.053