Quản lý dòng tiền trong một doanh nghiệp phát triển nhanh chóng

Có ba lý do khiến các doanh nghiệp thất bại. # 1 Dòng tiền, # 2 Dòng tiền, # 3 Dòng tiền.
 
Bạn có thể đã nghe tôi nói điều này trước đây, nhưng tôi lại nói điều này một lần nữa vì điều này đặc biệt đúng đối với các doanh nghiệp đang phát triển nhanh chóng.
 
Khi doanh nghiệp của bạn phát triển nhanh, điều quý giá nhất bạn có với tư cách là CEO là thời gian của bạn. Bạn cần phải kiểm soát các bánh lái trên tàu và bạn thực sự không muốn lo lắng về việc đuổi theo tiền mặt.
 
Doanh nghiệp của bạn có thể đang phát triển và bạn có thể kiếm tiền, nhưng khi doanh nghiệp phát triển, do đó, chi phí và nếu bạn thiếu tiền mặt, đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy dòng tiền kinh doanh của bạn có thể nhanh chóng giảm xuống. Các công ty đang phát triển nhanh chóng có vấn đề về lưu chuyển tiền mặt thường xuyên hơn và có hậu quả nghiêm trọng hơn các công ty phát triển chậm hơn. Vì vậy, việc ra quyết định chiến lược tốt trở nên quan trọng hơn khi bạn phát triển.
 
Một quyết định liên tục khó khăn liên quan đến mối quan hệ giữa doanh thu và chi phí lao động - khi nào bạn thuê dựa trên tăng trưởng dự đoán - bởi vì bạn thường phải trả tiền cho mọi người trước khi doanh nghiệp của bạn được trả tiền cho công việc của họ. Càng có nhiều người bạn phải thuê vì bạn đang ngày càng trở nên phức tạp hơn.
 
Doanh thu và chi phí lao động
 
Tiền lương là một bước tăng chi phí - Mỗi khi bạn thuê nó tạo ra một bước lên trong chi phí - Trong khi đó doanh thu là một chức năng dốc. Nếu doanh thu của bạn không phù hợp với thời gian của bước tăng của bạn, bạn nhận được vào màu đỏ. Đây là thách thức lớn nhất trong một doanh nghiệp dịch vụ.
 
Cơ hội lớn + Tăng trưởng lớn = Quyết định lớn hơn Khi bạn có cơ hội lớn, bạn có sự tăng trưởng lớn có nghĩa là bạn đang đưa ra quyết định có ảnh hưởng hơn. Vì vậy, nếu bạn phải dành thời gian của mình cho các vấn đề về dòng tiền, nó sẽ giúp bạn tránh được tối đa những cơ hội lớn này.
 
Khi bạn thiếu tiền mặt, bạn bắt đầu đưa ra quyết định vội vàng. Trong một số trường hợp, bạn có thể đưa ra các quyết định kinh doanh dẫn đến các vấn đề về dòng tiền. Một khi bạn đang trong một cuộc khủng hoảng dòng tiền, khả năng ra quyết định của bạn sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn do thiếu nguồn lực và sợ hãi, như đưa ra quyết định vội vàng về giá cả. Ví dụ: chỉ giảm giá 10% có nghĩa là bạn cần thêm 33% doanh thu để bù lại điều có thể gây ra các vấn đề về luồng tiền trong tương lai.
 
Các vấn đề về lưu chuyển tiền tệ đã buộc Chủ doanh nghiệp đưa ra quyết định xấu như thế nào
 
Vậy bạn có thể làm gì để tự tin quản lý dòng tiền trong quá trình tăng trưởng nhanh chóng trong doanh nghiệp của mình?
 
Dưới đây là 3 lĩnh vực để tinh chỉnh để quản lý dòng tiền của bạn bền vững trong suốt quá trình tăng trưởng nhanh chóng của doanh nghiệp bạn:
 
TỐI ƯU HÓA GIÁ CỦA BẠN
Tối ưu hóa mô hình định giá của bạn sẽ có tác động lớn nhất đến dòng tiền.
 
Các vấn đề về Lưu chuyển tiền tệ khiến bạn không phải kiểm tra lại mô hình đặt giá hoặc thử nghiệm với định giá giá trị bởi vì bạn quá sợ hãi để mất kinh doanh. Các CEO đôi khi có xu hướng mắc sai lầm khi đưa ra chiết khấu để tạo ra tiền mặt khi dòng tiền đang dao động như một sự sửa chữa nhanh chóng. Nó có thể cảm thấy giống như quyết định đúng bởi vì bạn cảm thấy cấp bách, nhưng hiệu quả lâu dài không bền vững. Nếu bạn có mô hình đặt giá vững chắc và kế hoạch thử nghiệm với định giá giá trị, bạn sẽ không được sao lưu vào việc đưa ra các lỗi định giá quảng cáo mà sẽ có tác động lâu dài. Bạn định giá sản phẩm / dịch vụ của mình tốt như thế nào và lợi nhuận của sản phẩm / dịch vụ đó là chìa khóa để tối đa hóa dòng tiền.
 
4 cách đảm bảo để cải thiện dòng tiền và tối ưu hóa giá
 
HỢP LÝ HÓA THANH TOÁN VÀ BỘ SƯU TẬP CỦA BẠN
Một trong những điều quan trọng nhất bạn cần làm là xem lại quy trình thanh toán và thu tiền của bạn - Làm sắc nét cưa.
 
Điều quan trọng là tinh giản quy trình để có được cả nhân viên và khách hàng trong sự liên kết. Bạn sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề về dòng tiền nếu khách hàng của bạn hiểu khi nào và làm thế nào bạn cần phải được trả tiền cho công việc mà bạn làm. Nếu bạn để điều đó không được trả tiền, bạn sẽ để nó vào các giả định của khách hàng, điều này có thể khiến bạn tốn thời gian và tiền bạc. Bao gồm các điều khoản thanh toán trong hợp đồng của bạn và đảm bảo bạn hiểu cách thức và thời điểm khách hàng thanh toán hóa đơn của họ trước khi bạn bắt đầu thêm bất kỳ công việc nào.
 
Triển khai các chiến lược thu thập và áp dụng các phương pháp hay nhất cho doanh nghiệp của bạn, để cải thiện khả năng bạn sẽ được thanh toán đúng hạn hoặc thậm chí trước.
 
5 Bộ sưu tập các chiến lược để cải thiện dòng tiền
 
XEM LẠI VÀ ĐIỀU CHỈNH CHI TIÊU CỦA BẠN
Khi doanh nghiệp của bạn đang tăng trưởng nhanh chóng, bạn thường phải đối mặt với các quyết định chi tiêu lớn để thúc đẩy cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp - vị trí, tuyển dụng, hàng tồn kho, thiết bị, công nghệ.
 
Nếu bạn gặp vấn đề về dòng tiền, sẽ rất khó khăn để thực hiện các khoản đầu tư cần thiết để phù hợp với tăng trưởng hoặc tận dụng các cơ hội theo cách của bạn . Hãy suy nghĩ ví dụ nếu bạn là một nhà cung cấp và nhà cung cấp lớn nhất của bạn tiếp cận với bạn với thỏa thuận mới mà họ đang cung cấp trong một thời gian giới hạn. Họ cung cấp cho bạn giảm giá 25% nếu bạn mua tất cả cùng một lúc. Đó là rất lớn cho bạn! Đó là một lợi thế giá cả cạnh tranh ngay lập tức bởi vì bạn có chi phí thấp hơn. Nhưng bạn sẽ không thể tận dụng cơ hội nếu bạn không có tiền để thực hiện giao dịch.
 
Ngoài ra, về chi tiêu, bạn muốn có rủi ro về giáo dục - Bằng cách theo dõi KPIs có giá trị trong năm, bạn có thể thu thập thông tin tài chính có thể hành động giúp bạn định lượng ROI và đưa ra quyết định chi tiêu dài hạn tốt.
 
Tinh chỉnh ba lĩnh vực quản lý dòng tiền này cho phép doanh nghiệp của bạn có khả năng mở rộng. Khả năng mở rộng sẽ giúp bạn phát triển thành công và thích ứng với khối lượng tăng lên mà không ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu suất, dịch vụ hoặc bất kỳ yếu tố nào quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn.
 
4 chìa khóa để phát triển một doanh nghiệp dịch vụ - Chuẩn hóa theo quy mô
 
Thật không may, nó không phải là bất thường cho các chủ doanh nghiệp để đưa giỏ hàng trước khi con ngựa, do đó, để nói chuyện. Khi tăng trưởng được đưa ra trước khi xây dựng cơ sở hạ tầng có thể mở rộng, các nhà lãnh đạo có khả năng tự đặt ra những trở ngại lớn khi doanh nghiệp của họ bắt đầu mở rộng, bao gồm việc tạo ra các vấn đề dòng tiền quan trọng.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn