Tài chính cho doanh nghiệp của bạn

Câu hỏi thường gặp về tài chính doanh nghiệp
Một số câu hỏi thường gặp nhất về việc quyên tiền cho doanh nghiệp nhỏ của bạn.
 
Tùy chọn tài chính doanh nghiệp
Thông tin về các hình thức tài trợ kinh doanh cho một khoản đầu tư ban đầu hoặc để giải quyết các vấn đề tài chính của các công ty tìm kiếm tài chính để phát triển hoặc những người đang trải qua một giai đoạn xấu về mặt tài chính.
 
Hỗ trợ Tài chính - SBA
Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ của Hoa Kỳ (SBA) cung cấp thông tin cho vay kinh doanh cho khách hàng vay và cho người cho vay tiềm năng.
 
Tài chính & tài trợ
Khám phá nhiều giải pháp thay thế tài trợ, bao gồm tự tài trợ, tài trợ thiên thần, vốn mạo hiểm, trợ cấp, khoản vay thông thường và các chương trình cho vay đặc biệt không đáng kể cho các doanh nghiệp nhỏ.
 
Tài nguyên để giúp các doanh nhân lập kế hoạch, bắt đầu và tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ
Hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ cho các khoản cho vay và cho vay của chính phủ
Chính phủ Hoa Kỳ cung cấp một loạt các khoản vay lãi suất thấp và các chương trình tài chính vốn mạo hiểm để giúp các doanh nghiệp bắt đầu và phát triển doanh nghiệp của họ.
 
Khoản vay và tài trợ doanh nghiệp nhỏ
Chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương cung cấp một loạt các chương trình tài trợ để giúp các doanh nghiệp nhỏ bắt đầu và phát triển hoạt động của họ. Các chương trình này bao gồm các khoản vay lãi suất thấp, vốn mạo hiểm và các khoản tài trợ phát triển kinh tế và khoa học.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn