Những sai lầm pháp lý phổ biến cần tránh trong doanh nghiệp của bạn

Khi cố gắng để giữ cho một doanh nghiệp trên đường đua, nó là điều cần thiết để tránh những sai lầm pháp lý khác nhau mà có thể mang lại cho toàn bộ công ty xuống. Điều này có nghĩa là biết những vấn đề cần tránh, cách xử lý những vấn đề này và thuê luật sư để tăng khả năng thành công trong thế giới pháp lý cũng như lĩnh vực kinh doanh.
 
Một trong những sai lầm pháp lý lớn nhất xoay quanh tiền. Khi nhận được các khoản vay, tiền và các đường dẫn tài trợ khác cho công ty, chủ sở hữu có thể rơi vào những cạm bẫy của cá mập cho vay, các khoản vay không có bảo đảm, các cơ quan thu nhập thứ cấp và các khu vực xám hợp pháp. Điều quan trọng là chủ sở hữu hoặc đối tác nghiên cứu đầy đủ các đường dẫn tài trợ này trước khi ký kết hợp đồng, thỏa thuận hoặc sắp xếp để cung cấp tiền cho tổ chức. Nếu mục tiêu của thực thể là để quy đổi tiền mặt bất hợp pháp để nó được làm sạch, chủ sở hữu có thể phải chịu trách nhiệm về các khoản phí hình sự. Những sai lầm khác được thực hiện thông qua các hợp đồng bị hỏng hoặc khi các khoản vay này được mặc định.
 
Một sai lầm là sử dụng sai hoặc không sử dụng hợp đồng. Những thỏa thuận này là quan trọng trong thế giới kinh doanh, và họ có thể cứu công ty khỏi mất khách hàng hoặc bí mật thương mại được tiết lộ cho công chúng. Điều này có nghĩa là các thỏa thuận hợp đồng không cạnh tranh, không tiết lộ và bảo mật nên được doanh nghiệp sử dụng khi thích hợp. Nó là rất quan trọng để có một luật sư hoặc dự thảo các tài liệu này hoặc phân tích chúng để đảm bảo họ có lợi cho công ty mà không áp đặt hạn chế quá mức cho nhân viên. Với việc sử dụng một đại diện pháp lý và các tập tin này, nó có thể được thực thi các quy định thông qua các tòa án trước một thẩm phán. Điều này cuối cùng có thể là ân sủng tiết kiệm của một tổ chức.
Thực thể và sự rõ ràng
Khi tạo doanh nghiệp, một trong những sai lầm phổ biến nhất là xây dựng loại thực thể sai. Điều này có nghĩa là một người có thể bắt đầu một chủ sở hữu duy nhất khi họ thực sự cần một công ty trách nhiệm hữu hạn. Một số đối tác trong thương mại có thể bắt đầu quan hệ đối tác khi thực thể phải là một công ty. Điều này có xu hướng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, và các biến chứng pháp lý phát sinh khi cấu trúc của doanh nghiệp không chính xác ngay từ đầu. Mặc dù có thể giải quyết vấn đề này sau này, nhưng nó có xu hướng tốn kém và yêu cầu tài nguyên bổ sung. Tư vấn với một chuyên gia sớm là tốt nhất trước khi các vấn đề pháp lý trở nên tê liệt.
 
Khi có nhiều người sáng lập, chủ sở hữu hoặc đối tác, điều cần thiết là đảm bảo mỗi người nhận thức được nghĩa vụ và nghĩa vụ của mình đối với công ty. Nếu một người nào đó được đưa vào đặc biệt để tài trợ, họ có thể có ít trách nhiệm hơn với tư cách cá nhân được giao nhiệm vụ tạo ra một sản phẩm. Những vấn đề này được chi tiết nhất trong các thỏa thuận hoạt động. Các mô tả và chi tiết cụ thể của những mối quan tâm này nên được đưa ra sớm và sau đó áp dụng cho các tài liệu được chấp thuận và phân tích bởi một luật sư kinh doanh. Điều này cho thấy sự rõ ràng của công ty trong những mối quan tâm này để tránh xung đột trong tương lai.
 
Do sự siêng năng
Khi kế hoạch kinh doanh được đưa ra và thực hiện, chủ sở hữu cần đảm bảo họ thực hiện thẩm định. Điều này có nghĩa là nghiên cứu và đảm bảo các vấn đề được hiểu một cách hợp pháp, với sự quản lý và các mối quan tâm khác được hiểu. Điều này có thể có nghĩa là nộp đơn xin vay tiền, điền đơn với các quan chức, soạn thảo hợp đồng và học các khía cạnh khác nhau về một liên doanh. Thường cần nhiều quy trình khi sáp nhập hoặc mua lại một công ty mới. Sự tích cực là yếu tố phân tích, học hỏi từng nhân viên là ai và những yếu tố nào phù hợp với doanh nghiệp có thể dẫn đến biến chứng. Nếu không hoàn thành bước này, nhiều lỗi pháp lý có thể được thực hiện thường dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
 
Tuân thủ luật pháp là rất quan trọng trong thế giới kinh doanh. Đây có thể là luật bảo mật, quy định của nước ngoài khi vận chuyển hoặc sản xuất sản phẩm ở một quốc gia khác hoặc các mối quan tâm khác. Khi vi phạm xảy ra với sở hữu trí tuệ, phải có một luật sư để giúp tránh những vấn đề như vậy. Bởi vì pháp luật liên tục bị thay đổi trong cả nước, chủ doanh nghiệp phải đảm bảo rằng các luật này được biết đến. Nếu không có một đội ngũ pháp lý để trở lại anh ta hoặc cô ấy, những sai lầm pháp lý có thể được thực hiện với tần số. Các chi tiết cụ thể của các quy định này có thể yêu cầu dịch ngôn ngữ pháp lý và chủ sở hữu của công ty thường không thể xác định cách thực hiện theo các giao thức.
Trợ giúp pháp lý để tránh sai lầm pháp lý
Các doanh nghiệp cần có luật sư để hỗ trợ các vấn đề pháp lý và đại diện này có thể giải thích cách tránh những cạm bẫy và sai lầm thường được đưa ra trong thế giới kinh doanh. 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn